Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2018.11.12.

 

Szám: E/07/2018.11.09


JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2018. november 09-én, 17 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.

 

Jelen vannak:

                                                                      

Pákai Zoltán ügyvezető elnök

Valler Zoltán vezetőségi tag                        

Sass Gábor vezetőségi tag

Zsoldos Attila vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Takács Attila vezetőségi tag

Baracska Ádám vezetőségi tag

Nagy István vezetőségi tag

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy a vezetőség 8 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontot.

Napirendi pontok:

           

1. A TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 projektbe önerő bevonása

 

 

1. A TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 projektbe önerő bevonása

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta jelenlévőket ,hogy a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 projekt esetén szükséges 540 000 Ft önerő bevonása.

 

Előzmények: A TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 projekt terhére az "Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei", azon belül üzleti terv költsége a WAGE VOUCHER Kft  (1076 Budapest, Szinva utca. 5-7 ) és a LŐRINTEI TAVI HORGÁSZEGYESÜLET között létrejött szerződés alapján 2.540.000 Ft került kifizetésre.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök  javasolja a vezetőségnek,hogy  azt a döntést hozza, hogy ebből az összegből 2.000.000 Ft-ot a projekt terhére, a további 540.000 Ft-ot pedig önerő terhére számoljon el az egyesület.  Ennek megfelelően módosítani szükséges a projekt költségvetését, mivel az 540.000 Ft számlatartalmat el nem számolható költségként szükséges feltüntetni.

 

 

Pákai Zolán ügyvezető elnök miután nem volt kérdés a vezetőségi tagok részéről ezt követően szavazásra tette fel a  A TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 projektbe  540 000 Ft-önerő bevonását.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a A TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 projektbe 540 000 FT-  önerő bevonását.

 

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 17 óra 30 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető 

1 | 2 | >