Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2018.10.16.

 

Szám: E/06/2018.10.16.JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2018. október 16-án, 17 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.                                       

Jelen vannak:                                                                                                          

Dr. Deák József elnök                                             

Pákai Zoltán ügyvezető elnök

Zsoldos Attila vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Nagy István vezetőségi tag

Doszpoth György vezetőségi tag                             

Sass Gábor vezetőségi tag

Takács Attila vezetőségi tag

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Deák József elnök köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy a vezetőség 8 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

           

1.     Pályázat módosítása

2.     Vegyes ügyek

 

1. Pályázat módosítása

 

Dr. Deák József elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a pályázat beadása óta emelkedtek az építőanyag árak, kivitelezési tervek és egyebek, ehhez kell rugalmasan hozzászabni az egyesület lehetőségeit. Ebből kifolyólag az előzetes árajánlatok alapján valószínűleg szükség lesz a műszaki tartalom csökkentésére annak érdekében, hogy a pályázatban rögzített kritériumoknak megfelelhessünk. Felkérte Pákai Zoltán ügyvezető elnököt, hogy ismertesse a költségek változásával kapcsolatos tudnivalókat.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a vezetőség jelen lévő tagjait, hogy az elkészült tervezkehez a tervezőnek szükséges volt készítenie egy tervezői költségvetést, ami jóval a részünkre rendelkezésre álló összeg felett volt, akárcsak a Magyar Állam Kincstár által kiírt, általunk bekérésre került 2 indikatív árajánlat. Ezt követően a Magyar Állami Kincstár egy egyeztetés céljából megkereste őt a lehetőségekkel kapcsolatban. Elmondták, hogy a pályázat turisztikai jellegének, az abban leírt indikátor számoknak meg kell maradniuk, azonban a műszaki tartalmán lehetőségünk van csökkenteni, amire szükség is lesz kb. 14 millió Forint értékben. Ismertette azokat az elemeket, melyek véleménye szerint elhagyhatók ebben a projektben:

·     a horgásztanya udvarának térkövezésének csökkentése (parkoló)

·     a tanösvény 4 db pihenőhelyének csökkentése 2 db-ra

·     4 db akadálymentes horgászhely kialakításának csökkentése szintén 2 db-ra

·     halőrház tetőcserepének cseréje (a felülről történő szigetelés változatlanul, a korábbi terveknek megfelelően megtörténik)

 

Fentiekben felsoroltak jóváhagyását követően új tervet és költségvetést kell kérniük, majd azt követően kiírható lesz a közbeszerzés.

 

Dr. Deák József elnök a problémák ismertetését és ismeretét követően szavazásra tette a pályázat módosítását.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a pályázat módosítását.

 

Dr. Deák József elnök szavazásra tette a pályázat tartalmi csökkentését a korábbiakban elhangzottak szerint.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a pályázat - következő elemekkel történő - tartalmi csökkentését:

  • a horgásztanya udvarának térkövezésének csökkentése (parkoló)
  • a tanösvény 4 db pihenőhelyének csökkentése 2 db-ra
  • 4 db akadálymentes horgászhely kialakításának csökkentése szintén 2 db-ra
  • halőrház tetőcserepének cseréje.

 

Dr. Deák József elnök elmondta, hogy a pályázat módosítását kezdeményezik, amennyiben szükséges indikatív árajánlatok bekérése, azok  a csökkentett tartalomra fognak bekérésre kerülni, a közbeszerzés pedig az annak megfelelő tartalomra lesz kiírva.

 

2. Egyéb ügyek

 

Dr. Deák József elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a tó vízszintjének emelését a GeoVol-lal közösen a hétfői napon megkezdték.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag elmondta, hogy a korábban már témaként felmerülő, kis tó árapasztójánál létesítendő halfogó rács tervezését mielőbb szükség volna véghez vinni, majd kihelyezni, hiszen a csapadékos időjárás következtében az idei évben többször is annyira megemelkedett a vízszint, hogy a nagy tóba sok hal átúszott az átfolyón keresztül. A nagy tó kifolyójánál lévő rácshoz hasonlóra volna szükség a kis tóhoz is, ami ugyanazon terv alapján készülhetne el, vagy akár egy mobil rács terveztetése is opció lehet, mely csak szükség esetén, csapadékos időjárás idején kerülne kihelyezésre.

 

Tájékoztatta továbbá a jelen lévőket, hogy a temetőöbölnél áll 5 db idős nyárfa, melyek a horgászokra nézve balesetveszélyesek lehetnek.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök véleménye szerint a szóban forgó fákat a horgászok és autóik biztonsága érdekében körültekintően ki kell vágni. Ezt a vezetőség több jelen lévő tagja is megerősítette.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag tájékoztatta a jelen lévőket a telepítésekkel kapcsolatban. Pontyból az idén a tervezet szerint még 2700 kg kerülne telepítésre, azonban ebből 800 kg az amur lesz körülbelül 4 kg-os egyedsúllyal. 500 kg csuka is fog érkezni még a pergető verseny előtt, továbbá 500 kg keszeg, 4000 kg vegyes fehér takarmányhal (mely tartalmaz fogható méretű keszeget is) és 2000 kg kárász. Ezek összege 4.278.000 Ft. Ezen felül – amennyiben a költségvetésbe belefér – süllő, esetleg harcsa is vásárolható még az idei évben.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök az enyhe őszre való tekintettel javasolta az éjszakai horgászat meghosszabbítását november végéig, amennyiben az időjárás ezt továbbra is engedi.

 

Dr. Deák József elnök szavazásra tette az éjszakai horgászat meghosszabbítását az időjárás függvényében 2018. november 30-ig.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az éjszakai horgászat 2018. november 30-ig történő meghosszabbítását az időjárás függvényében.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag elmondta, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint ragadozó halra a telepítést követően a pergető verseny után meghatározott időpontig horgászati tilalom lesz érvényben. Továbbá érdeklődött, hogy a tilalom feloldását követően korlátozzák-e az idei évben is a ragadozó hal elvitelét napi 1, heti 3 db-ra az egyesületi tagok esetében.

 

Dr. Deák József elnök szavazásra tette, hogy a ragadozó tilalom feloldását követően az egyesületi tagok napi 1, heti 3 db ragadozó halat vihessenek el.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a ragadozó tilalom feloldását követően az egyesületi tagok napi 1, heti 3 db ragadozó halat vihetnek majd el.

 

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, Dr. Deák József elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 18 óra 00 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető
 

1 | 2 | >