Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2017.08.10.

 

Szám: E/04/2017.08.10.

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2017. augusztus 10-én, 17 óra 30 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.

 

Jelen vannak:

                                                                                 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök                      

Zsoldos Attila vezetőségi tag

Ligetvári Attila vezetőségi tag

Nagy István vezetőségi tag

Scheck Roland vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Havasi Balázs vezetőségi tag

Sass Gábor vezetőségi tag

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök köszöntötte a vezetőségi tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

           

1. Pályázat

 

1.     Pályázat

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök a napirendi pont keretében tájékoztatta a megjelenteket, hogy a már korábban kiküldött ,részletes tájékoztatást adott a pályázati dokumentáció tartalmáról a megjelentek részére, mely többek között tartalmazza a halőrtanya komplett – külső és belső - felújítását, akadálymentes horgász- és illemhelyek, valamint parkolók kialakítását, az irodai munkavégzéshez szükséges technikai eszközöket, tanösvény kialakítását és hozzá 5 db biciklit, további 4 db mobil illemhely kihelyezését a tó körül, kertészeti eszközcsomagot, televíziót a közösségi helyiségbe, 5 db csónak vásárlását és a csónakkikötő felújítását, játszótér kialakítását a gyermekek részére, fűnyíró traktort stb.

(A pályázati dokumentáció jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Szikra Tibor vezetőségi tag javasolta a vendég horgászhelyek környékén fedett kiülők létesítését, valamint olyan fűnyíró traktorra való pályázást, melyhez utánfutó is csatlakoztatható.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a fedett pihenőhelyek a tanösvény részét képezik.

 

Zsoldos Attila vezetőségi tag elmondta, hogy a fűnyíró traktor a hozzá tartozó adapterekkel és eszközökkel együtt a kertészeti csomag részét képezik, melynek a pályázati dokumentációban rögzített, becsült értéke 6.213.000 Ft.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatásul közölte, hogy szükség lesz egy új szerződés megkötésére is a Geovol Kft-vel. Tulajdonosi hozzájárulás is kell a pályázathoz, amit Geovol Kft. képviselője már elküldött egyesületünk részére, továbbá megküldte az új földhivatali dokumentumokat is. Elmondta, hogy a pályázattal kapcsolatos költségek összege körülbelül 1.000.000 Ft lesz, ebbe többek között bele tartozik a mérföldkövenkénti lejelentés, valamint a pályázati dokumentáció elkészítésének a díja is. Az utóbbi tételről a 381.000 Ft-os számla már meg is érkezett.

 

A pályázatíró céggel kötött megbízási szerződésben szerepel a 2,5 %-os sikerdíj megfizetése is részükre, de ezt az összeget lehetőség van belekalkulálni a pályázatba. Amennyiben a pályázatunk pozitív elbírálást kap, de az egyesület visszalép, ezt az összeget - körülbelül 2.500.000 Ft-ot - akkor is meg kell fizetnie.

 

Az elmondottak tudatában szavazásra bocsájtotta az általa részletesen ismertetett pályázat benyújtását.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a pályázat benyújtását.

 

Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy telefonon beszélt a vezetőség jelent ülésen megjelenni nem tudó tagjaival, akik szintén teljes mértékben támogatták az egyesület pályázatban való részvételét.

 

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 18 óra 30 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető 

1 | 2 | >