Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2017.11.23.

 

Szám: E/07/2017.11.23.

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2017. november 23-án, 17 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.                                            

Pákai Zoltán ügyvezető elnök                                                         

Nagy István vezetőségi tag

Ligetvári Attila vezetőségi tag

Sass Gábor vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Valler Zoltán vezetőségi tag

Havasi Balázs vezetőségi tag

Baracska Ádám vezetőségi tag

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök köszöntötte a vezetőségi tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

           

1.      Nagy testű pontyok telepítése

2.      Felügyelő Bizottság

3.      Halvédelem

4.      Nagy tavon bent maradt stégek kivétele

5.      Vegyes ügyek

 

1.      Nagytestű pontyok telepítése

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök a napirendi pont keretén belül megkérte Szikra Tibor tógazdát, hogy tájékoztassa a megjelenteket a még idei évben telepítendő halmennyiségekről és azok értékéről.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag elmondta, hogy 2017. évben telepítésre fog még kerülni 1500 kg ponty, melynek alanyi adómentes ára bruttó 580 Ft/kg, továbbá 500 kg keszeg 480 Ft+áfa/kg-os áron, illetve a nagytestű pontyok összesen körülbelül 1.000.000 Ft értékben.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy fentiek értelmében az idei évben halasításra még körülbelül 2.100.000 Ft-ot fog költeni az egyesület, ami azt jelenti, hogy a tervezettnél 1.000.000 Ft-tal haladják meg a haltelepítésekre fordított összeget 2017. évben.

Kiadás lesz még a halőrök és az adminisztrátor novemberi bére, amely összeg körülbelül 500.000 Ft, ez tartalmazza a már korábban megszavazott 20.000 Ft-os juttatásokat is a halőrök, valamint az irodai adminisztrátor részére.

 

Tájékoztatásul közölte, hogy a minap telefonon beszélt egy Gyetvai Andrással a MOHOSZ-tól, akitől azt az információt kapta, hogy egyesületünk nincs kötelezve a haltelepítések bejelentésére. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy mindenféle szempontból az a legésszerűbb, ha továbbra is tájékoztatjuk a hatóságokat a telepítésekről, s ebben meg is állapodtak.

 

Elmondta, hogy a Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége kiírt egy pályázatot, melynek az a lényege, hogy ezen pályázat útján térítik vissza az egyesületek által befizetett szövetségi díjakat, ami esetünkben körülbelül 130.000 – 140.000 Ft. Az irodai adminisztrátorral elkészíttette ezt a pályázatot, a visszakapott összegből egy laptop fog vásárlásra kerülni az ő, azaz az ügyvezető elnök részére, hogy az egyesülettel kapcsolatos munkáit ne telefonról, illetve a saját laptopjáról kelljen intéznie.

 

2. Felügyelő Bizottság

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy írásban fel fogja kérni a Felügyelő Bizottságot a 2017. évi számlák, kivonatok, azaz a pénzügyekkel kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésére. Ezt követően átadta a szót Szikra Tibor vezetőségi tagnak.

 

3. Halvédelem

 

Szikra Tibor vezetőségi tag elmondta, hogy véleménye szerint december hónaptól a napijegyes horgászatot a közelgő hideg időjárásra való tekintettel fel kell függeszteni. Ebből kifolyólag december hónapban nem lenne szükség minden halőrre, s a halőrzést a vezetőség tagjai egy előzőleg elkészített beosztás szerint segítenék. Felvetésével minden jelen lévő vezetőségi tag egyet értett.

 

4. Nagy tavon bent maradt stégek kivétele

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök javasolta, hogy a nagy tavon bent maradt stégeket még a hétvége folyamán írják össze, s azok tulajdonosait minél előbb értesítsék levélben horgászállásuk elvételéről.

 

5. Vegyes ügyek

 

Ligetvári Attila vezetőségi tag javasolta egy tavaszi pergető verseny, valamint az úszós verseny kis tó helyett a nagy tó devecseri oldalán történő megrendezését.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag elmondta, hogy a kis tavon fokozottan ügyelni kell a nádvágásra, valamint a következő évben a horgászállások rendbe tételére kell felszólítani azok tulajdonosait, hiszen rengeteg a balesetveszélyes stég.

 

Hamarosan aktuálissá válik a következő évi társadalmi halőrzés átbeszélése, ezért el kell gondolkodni az alternatívákon - esetlegesen megbízással, havi beosztás szerint foglalkoztatni őket 2018 évben.

 

Nagy István vezetőségi tag javasolta a csónakok december 16-án történő kivételét.

(Javaslatával a vezetőség minden jelen lévő tagja egyetértett.)

 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök javasolta a tanya leltár elkészítését szintén december 16-án 08:00 órakor.

(Javaslatával a vezetőség minden jelen lévő tagja egyetértett.)

 

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az egyesületi év végi záró értekezlet helyszíne a Csopak vendéglő lesz, időpontja pedig 2017. december 09., szombat 17:00 óra.

 

Elmondta, hogy Forintos István horgásztárs tagfelvételét kérte horgászegyesületünkbe, majd szavazásra tette a felvételét.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Forintos István egyesületünkbe történő tagfelvételét.

 

Miután hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 18 óra 30 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető
 

1 | 2 | >